Projekat: Vršnjačka edukacija o temi “Borba protiv trgovine ljudima” u 12 odabranih osnovnih škola.
(Septembar 2009 – maj 2011)


 

POZADINA PROBLEMA

BiH je zemlja koja se nalazi u tranziciji. U BiH efikasna demokratija je u ranom razvoju. Civilno društvo je još k slabo, a vlasti se često sumnjičavo odnose prema različitim udruženjima građana. Geografska pozicija BiH takođe specifična jer se nalazi između istočne i zapadne Evrope. Imajući u vidu i činjenicu da BiH nema dekvatnu zaštitu državnih granica, lako je zaključiti da je to je pogodna ruta za trgovinu ljudima. Trgovci ljudima koriste različite metoda da regrutuju svoje žrtve ( oglase/reklame u novinama, direktan kontakt sa žrtvama, itd itd.).

Imajući na umu da je stopa zaposlenosti u BiH veoma mala, a životni standard veoma nizak, lako je prepoznati opasnost za mlade ljudi , da postanu žrtve trgovine ljudima.Mladi ljudi, u svojj potrazi za boljim životom, pristaju na različite uslove i prihvataju sve ponude. Zato je neophodno organizovati i realizovati različite edukativne aktivnosti, naročito među ugroženim i lako manipulisanim grupama kao što su adolescenti.

OPIS PROJEKTA

Ciljevi ovog projekta su:

 • Ralizacija 96 radionica o temi „Borba protiv trgovine ljudima“ za 150 djece/budućih vršnjačkih edukatora
 • Realizacija 36 radionica za 48 nastavnika
 • Realizacija 12 pozorišnih predstava u 12 osnovnih škola u BiH

Projekat se realizuje u periodu početak oktobra 2009. godine kraj maja 2011. godine.

Projekat se realizuje u sljedećim osnovnim školama:

 1. "Vojislav Ilić", Krupa na Vrbasu
 2. "Novak Pivačević", Stara Dubrava
 3. "Mladen Stojanović", Jošavka
 4. "Sveti Sava", Kotor Varoš
 5. "Petar Petrović Njegoš", Maslovare
 6. "Petar Kočić", Šiprage
 7. "Petar Kočić", Imljani
 8. "Petar Kočić", Kola
 9. "Mladen Stojanović", Bronzani Majdan
 10. "Miloš Dujić", Čelinac
 11. "Stanko Rakita", Vrbanja
 12. "Dositej Obradović", Kneževo

Korisnici projekta su djeca (mlađi adolescenti) uzrasta 13 i 14 godina i nastavnici, koji će biti direktno uključeni u radionice.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Povećan nivo znanja kod djece koja će im pomoći da ne postanu žrtve trgovine ljudima.

Ovaj rezultat će biti ostvaren kroz pružanje informacija i znanja starijim učenicima osnovnih škola (koji će učestvovati u projektu) sa ciljem podizanja nivoa svjesti o postojanju trgovine ljudima, o načinima na koje se trguje ljudima, načinima regrutovanja žrtava, državnim i entitetskim institucijama koje se bave ovom problematikom te o dječijim pravima.

Kvalitetne informacije i znanje će biti pružene kroz radionice vršnjačke edukacije, edukativne časove održane od strane obučenih vršnjačkih edukatora, kroz pozorišne predstave i upotrebu edukativnih brošura.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Povećan nivo znanja i svjesti, među djecom – vršnjačim edukatorima, o temi „Borba protiv trgovine ljudima“
 • Promjene stavova i ponašanja i uticaj na promjenu sistema vrijednosti.
 • Djeca (vršnjački edukatori) su opremljeni vještinama vršnjačke edukacije i novim znanjima što će im omogućiti transfer znanja o temi „Borba protiv trgovine ljudima“.
 • Nastavnici su takođe opremljeni novim znanjima i vještinama koje će im omogućiti pružanje podrške kvalitetnoj, samostalnoj i održivoj edukaciji o temi „Borba protiv trgovine ljudima“.
 • 96 radionica je organizovano i održano sa 150 vršnjačkih edukatora.
 • 36 radionica je organizovano i održano sa 48 nastavnika.
 • 12 lutkarskih predstava je izvedeno pred 800 učenika.
 • 50 učenika je učestvovalo u internoj evaluaciji projekta.


DOWNLOAD

 

Narativni izvje_taj za period 01.01-31.05.2010.

Narativni izvjestaj za period oktobar - decembar 2009


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana