Projekat “Sigurno okruženje za djecu u podjeljenim školama Srednjebosanskog kantona / kantona Središnje Bosne”
Faza II – Implementacija zajedničkih aktivnosti


 

UVOD:
Genesis Project je, tokom perioda februar – juli 2009. godine, realizovao istraživanje u 12 podjeljenih škola Srednje-bosanskog kantona / kantona Središnje Bosne. Tokom istraživanja, realizovali smo sljedeće aktivnosti:

 • Aktivnost 1 “Intervjui sa direktorima/ravnateljima” (12 direktora/ravnatelja)
 • Aktivnost 2 “Intervjui sa pedagozima” (12 pedagoga)
 • Aktivnost 3 “Fokus grupe sa nastavnicima” (104 nastavnika)
 • Aktivnost 4 “Fokus grupe sa djecom” (149 djece)
 • Aktivnost 5 “Upitnici za djecu” (565 djece)
 • Aktivnost 6 “Fokus grupe sa roditeljima” (120 roditelja)
 • Aktivnost 7 “Upitnici za roditelje” (554 roditelja)

Tokom istraživačkog procesa identifikovali smo sljedeće:

 • komunikacija, kooperacija i dijalog između dvije većinske etničke grupe (Bošnjaci i Hrvati) ne postoji,
 • strah od gubitka nacionalnog identiteta,
 • multi-kulturalnost i suživot se došivljavaju kao pokušaj brisanja razlika između nacionalnosti, religija i vjeroispovjesti,
 • roditelji, nastavnici i djece žive u “zavjeri šutnje”, bez komunikacije, kooperacije i dijaloga.

Takođe, naše istraživanje je pokazalo sljedeće:

 • korisnici projekta su spremni da učestvuju u zajedničkim aktivnostim da bi se, kroz lične kontakte, upoznali i zbližili,
 • korisnici projekta su prepoznali potrebu da budu edukovani o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije,
 • od 565 učenika koji su učestvovali u Aktivnosti 5. “Upitnici za djecu”, njih 74% je potvrdilo spremnost da učestvuju u aktivnostima zajedno sa učenicima drugij nacionalnosti / religija,
 • od 565 učenika koji su učestvovali u Aktivnosti 5. “Upitnici za djecu”, njih 85% je potvrdilo da su im potrebne radionice na kojima bi učili o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije,
 • od 554 roditelja koji su učestvovali u Aktivnosti 7. “Upitnici za djecu”, njih 84% je potvrdilo spremnost da njihovo dijete učestvuje u aktivnostima zajedno sa učenicima drugij nacionalnosti / religija,
 • od 554 roditelja koji su učestvovali u Aktivnosti 7. “Upitnici za djecu”, njih 95% je potvrdilo potrebu da njihovo dijete treba radionice na kojima bi učili o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije,
 • ukupno 98% ispitanih roditelja je potvrdilo da bi podržalo učešće svoje djece na takvim radionicama,
 • svi intervjuisani nastavnici, djeca i roditelji su se složili da im trebaju aktivnosti na kojima bi učili o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije,
 • svi intervjuisani nastavnici, djeca i roditelji su prihvatili da učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa učenicima, nastavnicima i roditeljima pripadnicima drugih etničkih grupa.

Istraživanje je pokazalo da su svi korisnici projekta (nastavnici, djece i roditelji) spremni da budu obuhvaćeni zajedničkim aktivnostima.

KRATAK PREGLED PROJEKTA
Projekat se sastoji iz tri faze.

Prva faza projektne implementacije će se fokusirati na dvije korisničke grupe: nastavnike i roditelje. Sa ovim korisničkim grupama planiramo organizovati seriju jednodnevnih treninga na kojima bi pripadnici svih etničkih grupa (prvenstveno Hrvati i Bošnjaci) zajedno učestvovali.

Druga faza projektne implementacije će se fokusirati na na djecu kao glavnu korisničku grupu. Za djecu planiramo organizovati seriju različitih aktivnosti kao što su: radionice za Sržne Grupe, edukativne aktivnosti u odjeljenjima, lutkarske predstave, itd.

Druga faza projektne implementacije će biti implementirana zajednički među svim obuhvaćenim školama i biće povezana sa umjetnošću i kretivnošću (u zavisnosti od dječijih prijedloga, želja i potreba).

Sve projektne aktivnosti biće osmišljene i razvijene u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna / Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona.

U tekstu koji slijedi je priložen detaljniji opis projektnih aktivnosti.

PROJEKTNI CILJ I OČEKIVANI REZULTATI
Opšti cilj projekta je stvoriti sigurna školska okruženja u 12 podjeljenih škola, putem implementacije modela socijalne inkulzije. Cilje je edukovati korisnike projekta o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije. Cilj je motivisati korisnike da organizuju zajedničke aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

 • poboljšati vještine komunikacije i mirnog rješavanja sukoba,
 • inicirati promjene stavova i ponašanja među korisnicima projekta,
 • ukloniti predrasude o pripadnicima drugih etničkih grupa,
 • unaprijediti multietničku kooperaciju u okviru lokalnih zajednica,
 • sprovesti aktivnosti lobiranja kod predstavnika Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna / Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona tokom kojih ćemo uticati na preduzimanje zajedničkih akcija sa ciljem smanjenja sukoba među mladima i povećanje nivoa znanja o mirnom rješenju sukoba.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Multietnička saradnja je unaprijeđena.
 • Komunikacija između (podjeljenih) etničkih grupa je otvorena, kao glavni preduslov za buduće razmjene i saradnje.
 • Implementirane su zajedničke aktivnosti između (podjeljenih) etničkih grupa.
 • Projektni korisici su usvojili nova znanja i vještine o mirnom rješenju sukoba i prevenciji konflikta.
 • Projektni korisici su usvojili nova znanja koja će im pomoči da unaprijede kulturu dijaloga i komunikacijske vještine.
 • Škole su postale sigurnije mjesto za djecu i nastavnike.
 • Škole su postale mjesta sa višim nivoom poštovanja različitosti.
 • Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona je prihvatilo da integriše aktivnosti mirnog rješenja sukoba u nastavni proces.

GEOGRAFSKI FOKUS I KORISNICI PROJEKTA

Ovaj projekat ima sljedeći geografski fokus:

 • Opština Kiseljak
 • Opština Busovača
 • Opština Vitez
 • Opština Fojnica
 • Opština Jajce

Korisnici projekta su sljedeći:

 • Nastavnici (uključujući i direktore/ravnatelje, pedagogoge i predstavnike Ministarstva prosvjete/obrazovanja – ukupno 550 osoba) – Aktivnost 1. “Treninzi za nastavnike i roditelje”.
 • Roditelji (300 osoba) – Aktivnost 1. “Treninzi za nastavnike i roditelje”.
 • Učenici – pripadnici tzv. Sržnih Grupa (V – VII razred: 180 djece) – Aktivnost 2. “Edukativne radionice za Sržne Grupe i edukativne aktivnosti u odjeljenjima”.
 • Učenici (V – VII razred: 3000 djece) – Aktivnost 2. “Edukativne radionice za Sržne Grupe i edukativne aktivnosti u odjeljenjima”.
 • Učenici – publika lutkarskih predstava (I-IV razred: 3500 djece) – Aktivnost 3. “Edukativne, interaktivne lutkarske predstave”.
 • Nastavnici i učenici (otprilike oko 7000 osoba) iz svih 12 obuhvaćenih osnovnih škola – Aktivnost 4. “Osmišljavanje i distribucija edukativnog materijala”.
 • Nastavnici i učenici (otprilike 3500 osoba) iz svih 12 obuhvaćenih osnovnih škola – Aktivnost 5. “Zajednička aktivnost na nivou svih 12 obuhvaćenih škola”.
 • Nastavnici i uprava škola (200 osoba) iz 12 obuhvaćenih osnovnih škola – Aktivnost 6.

VREMENSKI OKVIR REALIZACIJE PROJEKTA:
Planirano trajanje projekta je 14 mjeseci (Septembar 1, 2009 –Oktobar 31, 2010)Projekat se sastoji iz sljedećih aktivnosti:

 • Pripremne aktivnosti
 • Aktivnost 1. “Treninzi za nastavnike i roditelje”
 • Aktivnost 2. “Edukativne radionice za Sržne Grupe i edukativne aktivnosti u odjeljenjima”
 • Aktivnost 3. “Edukativne, interaktivne lutkarske predstave”
 • Aktivnost 4. “Osmišljavanje i distribucija edukativnog materijala”
 • Aktivnost 5. “Zajednička aktivnost na nivou svih 12 obuhvaćenih škola”
 • Aktivnost 6. “Trening za 200 nastavnika”
 • Aktivnost 7. “Video dokumentovanje toka realizacije projekta”
 • IzvještavanjeDOWNLOAD

 

Genesis Project - srednjeročni izvještaj za Min. prosvjete Travnik

Izvjestaj o evaluaciji uticaja projekta

Finalni izvjestaj za ministarstvo obrazovanja SBK


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana