UPOZORAVANJE NA MINE I LAKOG ORUŽJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (septembar – decembar 2009)


 


Bosna i Hercegovina je zemlja sa najvećim brojem mina u Evropi. U BIH skoro 1,3 miliona ljudi, što je otprilike jedna trećina stanovništva, živi u 1,366 minama zagađenih zajednica. Prema podacima Crvenog krsta/križa, 4,866 pojedinaca je ubijeno ili ranjeno u nesrećama prouzrokovanim minama ili neeksplodiranim ubojitim sredstvima (UXO) u Bosni i Hercegovini, od kojih 1,520 od kraja rata. UNICEF smatra mine i UXO osnovnom prijetnjom za “pravo ljudi na život, slobodu i sigurnost”, kako je to zajamčeno Univerzalnom deklaracijom UN-a o ljudskim pravima i Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

Iako se u BIH odvija proces deminiranja, proći će mnogo godina prije nego se zemlja oslobodi nagaznih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stoga, postoji životna potreba za širokim odgovorom na opasnost uzrokovanu nagaznim minama, kroz integriranje upozoravanja na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina i protuminsku akciju.

Velika količina vatrenog oružja, lakog oružja i municije u Bosni i Hercegovini je posljedica rata 1992-1995. godine. UNDP je sproveo istraživanje u BiH koje je pokazalo da preko 19% BiH populacije posjeduje oružje. Alarmantan je podatak koji je pokazalo UNDP istraživanje da je čak 34.2% ispitanika izjavilo da bi nabavilo vatreno oružje kada bi za to imali pravno odobrenje. Tokom 2004. godine UNICEF je sproveo istraživanje o stanju edukacije o opasnostima od mina i vatrenog oružja u okviru obrazovnog sistema u BIH, u kome je više od trećine muške djece izjavilo da je manipulisalo vatrenim oružjem, 10% je reklo da je to radilo bez nadzora odraslih lica a 17% je izjavilo da je pucalo iz vatrenog oružja. Ovi alarmantni podaci su u saglasnosti sa ponavljanim molbama nastavnika za podrškom, treninzima i edukativnim materijalima, koji bi im omogućili kvalitetniju edukaciju o opasnostima od vatrenog oružja.

U skladu sa situacijom u školama, Genesis Project je realizovao projekat “Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja” tokom I polugodišta školske 2009/2010. godine u sljedećim ugroženim zajednicama:

 • Federacija BiH, Una-Sana kanton: Bihać (Prekounje i Brekovica), Velika Kladuša (Šumatac, Grahovo i Todorovska Slatina), Sanski Most (Fajtovci) i
 • Republika Srpska: Mrkonjić Grad (Baraći), Doboj (Sjenjina Rijeka), Modriča (Vranjak), Šipovo (Jezero).

Ovaj projekat se fokusirao na edukaciju nastavnika i djece o opasnostima od mina i lakog oružja radi stvaranja kapaciteta u osnovnim školama (lokalnim zajednicama) za samoodrživu i dugoročnu edukaciju djece o projektnoj temi. Projekat se realizuje u opštinama koje su visoko ugrožene minama i u kojima još uvijek postoji mnoštvo minskih polja.

Opšti cilj projektnih aktivnosti je edukovati i osnažiti ciljane grupe da organizuju i provode obrazovanje o opasnosti od mina i malog oružja što će rezultirati permanentnim obrazovanjem novih generacija o opasnostima od mina i malog oružja.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Podizanje nivoa svijesti kod djece i odraslih o konstantnoj i dugoročnoj opasnosti od mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava i malog oružja;
 2. Podizanje nivoa znanja i vještina kod djece i nastavnika o načinima primjene interaktivnog i
  održivog obrazovanja o opasnostima od mina i malog oružja;
 3. Inicirati i podržati „u školi i zajednici’’ zasnovane akcije usmjerene u edukaciju o opasnostima
  od mina i malog oružja kroz uspostavljanje saradnje između škole i predstavnika lokalne
  zajednice;

Ciljna grupa:

 • 1600 djece (publika tokom lutkarske predstave) iz 20 osnovnih škola;
 • 200 vršnjačkih edukatora;
 • 300 nastavnika.

Projekat se sastojao od sljedećih aktivnosti:

 • Edukativne radionice sa vršnjačkim edukatorima o temi “Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja”.
 • Edukativna interaktivna lutkarska predstava “Suđenje čudno” za djecu o temi “Upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja”.
 • Trening sesije i radionice sa odabranim nastavnicima iz osnovnih škola o navedenoj temi.
 • Evaluacijske aktivnosti sa ciljem procjene kvaliteta usvajanja novih znanja o odabranim temama projekta.

 


DOWNLOAD

 

Zavrsni izvjestaj projekta Upozoravanje na opasnost od mina jan 2010 - RS

Zavrsni izvjestaj projekta Upozoravanje na opasnost od mina jan 2010 - USK


GalerijaGENESIS PROJECT © / All rights reserved / Sva prava su zadržana