Projekat “Sigurno okruženje za djecu u podjeljenim školama Srednjebosanskog kantona / kantona Središnje Bosne”
Faza I – Istraživanje


 


U saradnji, i uz saglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa kantona Središnja Bosna / Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona, domaća humanitarna organizacija «Genesis Project» planira realizaciju projekta u 12 odabranih osnovnih škola.

Projekat se sastoji od dvije odvojene faze.

Faza br. 1:
Ovaj dio projekta će se fokusirati na istraživanje u 12 odabranih osnovnih škola. Svrha ovog istraživanja će biti da se utvrde nivoi razumijevanja i vještina, percepcija problema i spremnost da se preuzmu zajedničke akcije koje se tiču mirnog rješenja konflikta, sa ciljem osmišljavanja relevantnih modela intervencija u školama. Ova cjelina će trajati 5 mjeseci (feburar – juni 2009. godine).
Rezultati dobijeni istraživanjem će omogućiti izradu detaljnog prijedloga projekta koji će se fokusirati na iniciranje i implementaciju zajedničkih aktivnosti između podijeljenih etničkih grupa, a u skladu sa rezultatima istraživanja i potrebama prezentovanih od strane predstavnika osnovnih škola.

Faza br. 2:
Druga faza će biti rad u podijeljenim školama na realizaciji specifičnih aktivnosti osmišljenih nakon detaljne analize podataka dobijenih istraživanjem. Ova faza projekta će biti implementiarna tokom perioda jedne školske godine.

Sve projektne aktivnosti biće osmišljene i razvijene u saradnji sa kantonalnim Min. obrazovanja Srednje-bosanskog kantona / kantona Središnje Bosne.

Projektni ciljevi i očekivani rezultati:
Opšti cilj projekta je stvoriti sigurno okruženje u podjeljenim školama Srednjebosanskog kantona / kantona Središnje Bosne kroz implementaciju modela socijalne inkluzije, specijalno osmišljenih da facilitiraju dijalog, komunikaciju i zajedničke aktivnosti između učenika, nastavnika, uprave škola i roditelja.

Specifični ciljevi prve faze projekta su:

 1. Ispitati spremnost predstavnika kantonalnog Min. obrazovanja, škola, učenika i roditelja iz 12 podijeljenih škola u Srednjebosanskom kantonu / kantonu Središnje Bosne da učestvuju u projektu sa ciljem mirnog rješavanja sukoba.
 2. Saznati koji je nivo svjesti i razumijevanja problema u “Dvije škole pod jednim krovom” sa strane predstavnika Ministarstvo prosvjete / obrazovanja, nastavnika, učenika iz 12 podijeljenih škola i njihovih roditelja.
 3. Analizirati podatke prikupljene istraživanjem i preporučiti specifične programe školskih intervencija koji se fokusiraju na razvoj vještina mirnog rješavanja sukoba.

Direktni izlazni rezultati prve faze projekta:

 • Osmišljena je metodologija za istraživanje nivoa razumijevanja i vještina, percpecija problema i spemnost da se preduzmu zajedničke akcije koje se tiču mirnog rješavanja sukoba u 12 podijeljenih škola.
 • Osmišljeni upitnici i protokoli su testirani među djecom u odabranim osnovnim školama. Upitnici i protokoli će biti osmišljeni zajedno od strane Glavnog projektnog istraživača i Lokalnog stručnjaka.
 • Intervjui sa 12 direktora i 12 pedagoga su održani.
 • Fokus grupe sa 96 nastavnika, 120 djece i 120 roditelja su održane.
 • Upitnici za 600 djece i 600 roditelja su popunjeni.

Ishodi prve faze projekta:

 • Izvještaj istraživanja, sa detaljnom analizom i preporukama za modele programske intervencije u 12 podijeljenih škola, je pripremljen. Rezultati istraživanja će pokazati kapacitete i spremnost među 12 targetiranih, podijeljenih osnovnih škola da prihvate učešće u i da dozvole implementaciju predloženih modela programskih intervencija za mirno rješavanje sukoba i razvoj komunikacijskih vještina.

Uticaj prve faze projekta:

 • Kantonalno Ministarstvo obrazovanja / prosvjete koristi podatke prikupljene istraživanjem i preporuke za planiranje odgovarajućih intervencija u podjeljenim školama.

Opšti pristup / strategija:
Opšti pristup Genesis Project-a na ovom projektu je da istovremeno radi na nekoliko nivoa: ovlašteni predstavnici kantonalnog Ministarstvo obrazovanja / prosvjete, školski radnici, učenici i njihovi roditelji.
Strategija je da se koristi participativno istraživanje i da se uključe sve relevantne ciljne grupe (predstavnici kantonalnog Ministarstvo obrazovanja / prosvjete, nastavnici, djeca i roditelji) i različiti instrumenti da bi se kreirale relevantne i prihvatljive osnove za programsku intervenciju.

Geografski fokus i ciljne grupe:
Ovaj projekat će se realizovati u sljećim opštinama:

 • Opština Kiseljak, Srednjebosanski kanton/ kanton Središnje Bosne
 • Opština Busovača, Srednjebosanski kanton/ kanton Središnje Bosne
 • Opština Vitez, Srednjebosanski kanton/ kanton Središnje Bosne
 • Opština Bugojno, Srednjebosanski kanton/ kanton Središnje Bosne
 • Opština Jajce, Srednjebosanski kanton/ kanton Središnje Bosne

Ciljne grupe su:

 • 12 direktora – učesnici u Aktivnost 1 “Intervjui”
 • 12 pedagozi – učesnici u Aktivnost 2 “ Intervjui”
 • 96 nastavnici– učesnici u Aktivnost 3 “Fokus grupe”
 • 120 djeca – učesnici u Aktivnost 4 “ Fokus grupe”
 • 600 djeca – učesnici u Aktivnost 5 “Upitnici”
 • 120 roditelji – učesnici u Aktivnost 6 “ Fokus grupe”
 • 600 roditelji – učesnici u Aktivnost 7 “Upitnici”
OPIS AKTIVNOSTI

Projekat će biti realizovan u dvije faze, svaka približno 8 sedmica. Za vrijeme prve faze (februar - mart 2009) realizovaćemo sve projektne aktivnosti u 6 osnovnih škola. Za vrijeme druge faze (april - maj 2009) realizovaćemo sve projektne aktivnosti u preostalih 6 osnovnih škola.

Pripremna faza:

 • Razvijanje upitnika za djecu
 • Razvijanje upitnika za roditelje
 • Razrada intervjua (sa direktorima i pedagozima)
 • Struktuisanje grupnog intervjua za rad u fokus grupama (djeca, roditelji, nastavnici)

Aktivnost 1: Intervjui sa direktorima škola

 • Polustruktuisan intervju koji će imati listu osnovnih pitanja (svakom direktoru će biti postavljena ista pitanja). Ukupno ćemo uraditi 12 intervjua sa 12 direktora.

Aktivnost 2: Intervjui sa pedagozima škola

 • Polustruktuisan intervju koji će imati listu osnovnih pitanja (svakom pedagogu će biti postavljena ista pitanja). Ukupno ćemo uraditi 12 intervjua sa 12 pedagoga.

Aktivnost 3: Fokus grupe sa nastavnicima

 • Svaka fokus grupa ima 8 članova. Upitnik će biti struktuisan tako da nam omogući prikupljanje osnovnih informacija. Ukupno ćemo izvesti 12 sastanaka fokus grupa u 12 osnovnih škola u kojima će učestvovati 96 nastavnika.

Aktivnost 4: Fokus grupe sa djecom

 • Svaka fokus grupa ima 10 članova. Upitnik će biti struktuisan tako da nam omogući prikupljanje osnovnih informacija. Ukupno ćemo izvesti 12 sastanaka fokus grupa u 12 osnovnih škola u kojima će učestvovati 120 djece.

Aktivnost 5: Upitnik za djecu

 • Upitnik da dobijemo dječje mišljenje. Ući ćemo u 20 razreda (ukupno 600 djece) i postavićemo djeci seriju pitanja u pisanoj formi.

Aktivnost 6: Fokus grupe sa roditeljima

 • Svaka fokus grupa ima 10 članova. Upitnik će biti struktuisan tako da nam omogući prikupljanje osnovnih informacija. Ukupno ćemo izvesti 12 sastanaka fokus grupa u 12 osnovnih škola u kojima će učestvovati 120 roditelja.

Aktivnost 7: Upitnik za roditelje

 • Upitnik da dobijemo dječje mišljenje. Ukupno ćemo uključiti 600 roditelja i postavićemo im seriju pitanja u pisanoj formi.

Poštovani, iskreno se nadamo da ćete prihvatiti ovaj poziv na saradnju te da ćemo zajedno doći do informacija koje će nam svima pomoći da osmislimo kvalitetne projektne aktivnosti sa ciljem razvoja sigurnog okruženja za djecu u obuhvaćenim osnovnim školama.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na razumijevanju, saradnji i neophodnoj podršci.Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte sljedećim putem:

 • Azra Talić mob. 065 797 343
 • Zoran Ivanković mob. 065 777 770
 • «Genesis Project» telefon/fax 051 461 477
 • «Genesis Project» e-mail: genesis@blic.net

Azra Talić, profesor psihologije i pedagogije, glavni istraživač
DOWNLOAD

 

Genesis Project - finalni narativni izvještaj


GalerijaGENESIS PROJECT © All rights reserved / Sva prava su zadržana