KORISNI LINKOVI:

»
 
0
»
 
0
»
 
0
»
 
0
»
 Ko je “Genesis Project”?

Genesis Project je lokalna humanitarna organizacija osnovana u Banjoj Luci u junu 1996. godine. Genesis Project je registrovan kod Višeg suda u Banjoj Luci, čime je sav njegov rad u potpunosti legitiman i ozvaničen.

Osnovni ciljevi i svrha postojanja Genesis Project-a su:

  • da edukuje djecu i odrasle o dječijoj sigurnosti i prevenciji nasilja, sa ciljem sprečavanja dječijih povreda
  • da edukuje djecu i odrasle o prevenciji konflikta i mirnom rješavanju sukoba,
  • da umanji nagativan uticaj koji imaju mine, NUS-evi (neeksplodirana ubojna sredstva) i vatreno oružje na djecu i njihove lokalne zajednice u BiH,
  • da širi ideju interaktivne edukacije putem živih lutkarskih predstava sa različitim edukativnim temama (prevencija konflikta, upozoravanja na opasnosti od mina, ekologija i zaštita životne sredine, dječija prava, prevencija bolesti ovisnosti, itd.),
  • da edukuje djecu i odrasle o ekologiji i zaštiti životne sredine,
  • da edukuje djecu i odrasle o ravnopravnosti polova,
  • da edukuje djecu i mlade o zdravom načinu života,
  • da osmisli i podrži različite inicijative koegzistencije širom BiH,
  • da pomogne ratom traumiranoj djeci i njihovim porodicama.

Sjedište Genesis Project-a je u Banjaluci. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

U 2010. godini Genesis Project realizuje projekte zahvaljujući donacijama: Fonda za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF-a), World Vision International, Kancelarije za međunarodnu saradnju Kneževine Monako i Fondacije za pomoć Balkanu (Balkan Aid Relief Foundation).

Genesis Project je u prošlosti sprovodio projekte u saradnji sa sljedećim međunarodnim organizacijama: Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA-e), UNHCR, UNICEF, USAID, ECHO, Fond otvoreno društvo, Međunarodni komitet spasa (IRC), IOCC i Armija Spasa (The Salvation Army).

Važna napomena:
Zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika Dragoljuba Davidovića i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine humanitarna organizacija “Genesis Project” (nakon 8 godina aktivnog humanitarnog rada) dobila je na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti.

 


DONATORI:[ početna ]     [ aktivnosti ]     [ kontakt ]     [ galerija ]     [ arhiva ]
GENESIS PROJECT © 1996 - 2010 / All rights reserved / Sva prava su zadržana / Designed by: Dr_100